Mesto pripravuje zber kuchynských odpadov z domácností

Mesto pripravuje zber kuchynských odpadov z domácností

Mesto pripravuje zber kuchynských odpadov z domácností

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Prvé informácie budú zverejnené v Považsko-bystrických novinkách, na fb, na web stránke mesta. Mesto Považská Bystrica začiatkom roka 2021 osloví domové spoločenstvá a domových dôverníkov s prosbou o pomoc pri spolupráci s distribúciou vrecúšok na kuchynský bioodpad spolu s informačným letákom. Domácnosti v bytových domoch dostanú bezplatne rolku s 25 kusmi vreciek z kompostovateľného materiálu. Na čo najefektívnejšie zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu sa rozhodlo mesto využiť získané finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. 

Novú povinnosť zaviesť zber kuchynského bioodpadu od 1. januára 2021 nám ukladá zákon o odpadoch. 

Čo sa týka rodinných domov, v tých je separácia kuchynského odpadu zabezpečená pomocou kompostérov, ktoré v posledných rokoch distribuovalo mesto a stále ešte distribuuje pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v rodinnom dome a ešte nedostali kompostér.

Prečo sme zvolili vrecká? 
Keď budeme používať kompostovateľné vrecká, zbavíme sa nepríjemnej povinnosti vymývať nádobu, v ktorej kuchynský odpad skladujeme, znížime možný zápach a zredukujeme rozmnožovanie sa drobného hmyzu.

Aké vrecká budeme používať?
Na začiatok dostanete 25 kompostovateľných vreciek na bioodpad. Na kuchynský bioodpad, ktoré budete dávať do hnedej 240l nádoby je nutné používať len kompostovateľné vrecká. Ak už nebudete mať vrecúško zo 100 % kompostovateľného materiálu, nepoužite hocijaké iné, ale radšej papierové. Ak musíte použiť bežné igelitové vrecko, nevyhoďte ho spolu s obsahom vonku do hnedej nádoby. Bioodpad do nej vysypte a znečistené vrecko dajte do čiernej nádoby na komunálny odpad.

Kde bude možnosť si kúpiť ďalšie kompostovateľné vrecká na bioodpad?
Ďalšie kompostovateľné vrecká na bioodpad môže občan si kúpiť na rôznych internetových stránkach.

 Čo patrí do bio vrecka?
Do bio vrecka môžeme odložiť zvyšky zeleniny a ovocia z prípravy a konzumácie jedál, vrecúška čaju, kávu a filtre z kávovarov, škrupiny z vajíčok, zvyšky vareného jedla, starý chlieb, pečivo, trus malých domácich zvierat, papierové vrecká znečistené ovocím, maslom džemom, mäso, ryby mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky, potraviny po záruke bez obalov, kvety, listy a odrezky rastlín.

Čo určite nie? 
Do bio vrecka určite nepatria potraviny v akomkoľvek obale, obyčajné igelitové vrecia alebo vrecúška. Jogurt či syr po záruke treba tiež najskôr zbaviť obalu a bez neho dať do bioodpadu. Kuchynské oleje patria na zberný dvor alebo na čerpacie stanice Slovnaft. Od roku 2021 bude v Považskej Bystrici zavedený aj mobilný zber použitých jedlých olejov – výmenou za ocot alebo olej.

 Kam s bio vreckom?
Bioodpad, ktorý máme v bio vrecku vynesieme von a vyhodíme do hnedej bionádoby, ktorú nájdeme na stojisku pri nádobách na komunálny odpad. Hnedé nádoby majú objem 240 litrov. 

Kde skončí náš kuchynský odpad? 
Cieľom je dosiahnuť kvalitný certifikovaný kompost. Aby sme to dosiahli, musia v hnedých nádobách naozaj končiť len kuchynské odpady bez iných nevhodných odpadov. Náš kuchynský odpad poputuje z hnedej bionádoby do kompostárne, kde musí byť podľa predpisov hygienizovaný. Potom prejde kompostovacím procesom. Kvalita kompostu z kuchynského bioodpadu teda závisí najmä od našej zodpovednosti.

 Čo získame zberom kuchynského bioodpadu?
Odpady nepôjdu zbytočne na skládku. Vrátime do prírody, čo si z nej berieme, teda šetríme životné prostredie. Okrem environmentálneho prínosu zber bioodpadu má aj ekonomický prínos – za každú uloženú tonu na skládke platíme vysoké poplatky, týmto triedením môžeme množstvo zmesového komunálneho odpadu znížiť. Ak budeme mať menej zmesového komunálneho odpadu, mohla by sa postupne znižovať aj frekvencia vývozu nádob s komunálnym odpadom. 

Napíšte komentár

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Kto sme?

Všade kde sa toto zobrazuje pri týchto aktualitách a v blogu, pridať text:

Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

Sledujte nás

Odoberajte náš newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

X