Prvé kontajnery sú už obyvateľom Považskej Bystrice k dispozícií

Prvé kontajnery sú už obyvateľom Považskej Bystrice k dispozícií

Prvé kontajnery sú už obyvateľom Považskej Bystrice k dispozícií

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
 
Sieť červeno-bielych kontajnerov na zber malého elektroodpadu, batérií a akumulátorov pokrýva viac ako 10 percent obyvateľov Slovenska. Od dnes majú možnosť pohodlne odovzdávať elektroodpad už aj obyvatelia Považskej Bystrice, kde bude umiestnených spolu 15 červeno-bielych inteligentných zberných nádob. Deväť z nich už stojí na svojom mieste, ostatných šesť pribudne v blízkej dobe.
Spotreba elektroniky každý rok narastá a s ňou narastá aj množstvo elektroodpadu. Priemerný Slovák vyprodukuje ročne viac ako 7,5 kg odpadu z elektrozariadení z čoho vyplýva, že celkový objem elektroodpadu sa pohybuje v desiatkach miliónov kilogramov každý rok. Určitá časť sa recykláciou materiálovo zhodnotí, avšak stále veľká časť končí na skládke.Unikátny projekt, ktorého cieľom je zvýšiť mieru správneho nakladania s elektroodpadom, spustila pred viac ako troma rokmi organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK. Dnes je jeho súčasťou aj mesto Považská Bystrica, ktoré sa v spolupráci s našou spoločnosťou rozhodlo vstúpiť do tohto projektu. Jeho cieľom je zabrániť vhadzovaniu elektroodpadu do komunálneho odpadu, čím sa zníži miera znečisťovania prostredia a zvýši podiel vytriedenej zložky.
 
UMIESTNENIE kontajnerov v meste a mestských častiach
Podmanín /Dom kultúry/
Praznov /za Domom kultúry/
Dolný Moštenec /pri Dome kultúry/
Považské Podhradie /za obchodom/
Podvažie /ku obchodu, vedľa cesty/
Rozkvet, Bernolákova /pri Hermese-Koruna/
Rozkvet 2012 /ku stojisku na separovaný zber/
Hliny /hneď pri hlavnej ceste zo Zem. Kvašova/
SNP /Námestie pri Juniore/
SNP/pri zástavke TESCO/
Lánska 927 /oproti Kuflandu/
Moyzesova 819/109 /stojisko pri obytnom dome/
Kolónia / M.R.Štefánika 154/39/
Stred 45 /oproti kostolu/
Centrum / pri Lidli od parkoviska/

Napíšte komentár

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Kto sme?

Všade kde sa toto zobrazuje pri týchto aktualitách a v blogu, pridať text:

Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

Sledujte nás

Odoberajte náš newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

X