Prvé kontajnery sú už obyvateľom Považskej Bystrice k dispozícií

Prvé kontajnery sú už obyvateľom Považskej Bystrice k dispozícií

Prvé kontajnery sú už obyvateľom Považskej Bystrice k dispozícií

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
 
Sieť červeno-bielych kontajnerov na zber malého elektroodpadu, batérií a akumulátorov pokrýva viac ako 10 percent obyvateľov Slovenska. Od dnes majú možnosť pohodlne odovzdávať elektroodpad už aj obyvatelia Považskej Bystrice, kde bude umiestnených spolu 15 červeno-bielych inteligentných zberných nádob. Deväť z nich už stojí na svojom mieste, ostatných šesť pribudne v blízkej dobe.
Spotreba elektroniky každý rok narastá a s ňou narastá aj množstvo elektroodpadu. Priemerný Slovák vyprodukuje ročne viac ako 7,5 kg odpadu z elektrozariadení z čoho vyplýva, že celkový objem elektroodpadu sa pohybuje v desiatkach miliónov kilogramov každý rok. Určitá časť sa recykláciou materiálovo zhodnotí, avšak stále veľká časť končí na skládke.Unikátny projekt, ktorého cieľom je zvýšiť mieru správneho nakladania s elektroodpadom, spustila pred viac ako troma rokmi organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK. Dnes je jeho súčasťou aj mesto Považská Bystrica, ktoré sa v spolupráci s našou spoločnosťou rozhodlo vstúpiť do tohto projektu. Jeho cieľom je zabrániť vhadzovaniu elektroodpadu do komunálneho odpadu, čím sa zníži miera znečisťovania prostredia a zvýši podiel vytriedenej zložky.
 
UMIESTNENIE kontajnerov v meste a mestských častiach
Podmanín /Dom kultúry/
Praznov /za Domom kultúry/
Dolný Moštenec /pri Dome kultúry/
Považské Podhradie /za obchodom/
Podvažie /ku obchodu, vedľa cesty/
Rozkvet, Bernolákova /pri Hermese-Koruna/
Rozkvet 2012 /ku stojisku na separovaný zber/
Hliny /hneď pri hlavnej ceste zo Zem. Kvašova/
SNP /Námestie pri Juniore/
SNP/pri zástavke TESCO/
Lánska 927 /oproti Kuflandu/
Moyzesova 819/109 /stojisko pri obytnom dome/
Kolónia / M.R.Štefánika 154/39/
Stred 45 /oproti kostolu/
Centrum / pri Lidli od parkoviska/

Napíšte komentár

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
API key not valid, or not yet activated.

Kto sme?

Všade kde sa toto zobrazuje pri týchto aktualitách a v blogu, pridať text:

Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

Sledujte nás

Odoberajte náš newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

X