eli-francis-100644
Technológia na zhodnocovanie BRO
Hlavným cieľom projektu je príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov – zhodnocovanie BRO kompostovaním.
eli-francis-100644
Technológia na zhodnocovanie BRO
Hlavným cieľom projektu je príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov – zhodnocovanie BRO kompostovaním.
eli-francis-100644
Technológia na zhodnocovanie BRO
Hlavným cieľom projektu je príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov – zhodnocovanie BRO kompostovaním.

Názov projektu: Technológia pre zhodnocovanie BRO

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancované fondom : Kohézny fond
Začiatok HAP : 5.2018 / Ukončenie realizácia HAP : 10.2019
Celkové OV projektu : 627 861,67 EUR
Požadovaná výška NFP : 219 751,58 EUR

Stručný popis projektu:
Hlavným cieľom projektuje príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov – zhodnocovanie BRO kompostovaním.
Cieľom projektu je zabezpečiť zber, zvoz a zhodnocovanie BRO na kompost najmä od samospráv, kde nie je možné zaviesť kompostovanie prostredníctvom záhradných kompostérov. Projekt prinesie zvýšenie efektivity separácie zberu BRO a jeho následného kompostovania, pričom po realizácií projektu očakávame spracovanie 1 0001 BRO, čo je 100% navýšenie oproti súčasnej kapacite žiadateľa.
Realizácia projektu tak prinesie zásadné rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne a tým aj poskytovaných služieb, nakoľko projekt umožní žiadateľovi zabezpečiť techniku na zber, zvoz a manipuláciu s BRO v rámci zariadenia na kompostovanie a kompostárne, ktorými žiadateľ už disponuje.

HAP : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpad / obsahuje obstaranie technológie na zber, manipuláciu a zhodnocovanie BRO

Názov projektu: Technológia pre zhodnocovanie BRO

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancované fondom : Kohézny fond
Začiatok HAP : 5.2018 / Ukončenie realizácia HAP : 10.2019
Celkové OV projektu : 627 861,67 EUR
Požadovaná výška NFP : 219 751,58 EUR

Stručný popis projektu:
Hlavným cieľom projektuje príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov – zhodnocovanie BRO kompostovaním.
Cieľom projektu je zabezpečiť zber, zvoz a zhodnocovanie BRO na kompost najmä od samospráv, kde nie je možné zaviesť kompostovanie prostredníctvom záhradných kompostérov. Projekt prinesie zvýšenie efektivity separácie zberu BRO a jeho následného kompostovania, pričom po realizácií projektu očakávame spracovanie 1 0001 BRO, čo je 100% navýšenie oproti súčasnej kapacite žiadateľa.
Realizácia projektu tak prinesie zásadné rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne a tým aj poskytovaných služieb, nakoľko projekt umožní žiadateľovi zabezpečiť techniku na zber, zvoz a manipuláciu s BRO v rámci zariadenia na kompostovanie a kompostárne, ktorými žiadateľ už disponuje.

HAP : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpad / obsahuje obstaranie technológie na zber, manipuláciu a zhodnocovanie BRO

Volajte nám na bezplatné číslo: 0800 153 000

Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

O NÁS

Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

KONTAKT

© 2022  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.   |  All Rights Reserved  |   Privacy Policy

X