ZBER ODZDOBENÝCH VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Zber stromčekov, ktoré už splnili svoje vianočné poslanie bude zabezpečovať naša spoločnosť. Zber sa bude vykonávať každý pondelok od 28.12.2020 až do  1.3.2021. Chceme požiadať obyvateľov nášho mesta, aby stromčeky, ktoré musia byť kompletne zbavené ozdôb, vykladali na viditeľné miesto k nádobám na komunálny odpad, a to najskôr v nedeľu ráno,...

Mesto pripravuje zber kuchynských odpadov z domácností

Prvé informácie budú zverejnené v Považsko-bystrických novinkách, na fb, na web stránke mesta. Mesto Považská Bystrica začiatkom roka 2021 osloví domové spoločenstvá a domových dôverníkov s prosbou o pomoc pri spolupráci s distribúciou vrecúšok na kuchynský bioodpad spolu s informačným letákom. Domácnosti v bytových domoch dostanú bezplatne rolku s 25 kusmi vreciek z kompostovateľného materiálu. Na čo najefektívnejšie...

X