felix-mittermeier-700275-unsplash
Stratégia spoločnosti
Neustále pracovať na lepšom zajtrajšku
Budovanie dlhodobých partnerstiev s cieľom poskytovať kvalitné služby a environmentálne zodpovedné riešenia v oblasti odpadového hospodárstva pre samosprávu, domácnosti a podniky.
rawpixel-755574-unsplash
Stratégia spoločnosti
Neustále pracovať na lepšom zajtrajšku
Budovanie dlhodobých partnerstiev s cieľom poskytovať kvalitné služby a environmentálne zodpovedné riešenia v oblasti odpadového hospodárstva pre samosprávu, domácnosti a podniky.

Naše úspechy  

Spokojný zákazník je pre nás symbolom úspešného fungovania našej spoločnosti. Všetko čo robíme, robíme so zameraním na zákazníka, jeho potreby.

Partnerov

Hlavným partnerom je mesto Považská Bystrica, s ktorým máme uzatvorený 10-ročný kontrakt, ďalšími významnými partnermi sú mesto Nová Dubnica, mesto Nemšová a 43 obcí z považskobystrického a púchovského regiónu.

Projektov

V roku 2019 naše služby využilo viac ako 400 firiem a domácností. Jednalo sa najmä o služby zneškodnenia odpadu skládkovaním, zvoz komunálneho a separovanehé odpadu, prenájom veľkokapacitných kontajnerov.

TOP projekty

Projekty súvisiace s rozširovaním spoločnosti a snahou o skvalitnenie služieb: presťahovanie prevádzkových priestorov na Kúnovec, vybudovanie nového zberného dvora, otvorenie zberného dvora v Šebešťanovej, nákup novej technológie.

Vízia 

Sme si vedomí, že odpadového hospodárstvo v regióne Považskej Bystrice musí neustále napredovať, tak, aby bolo prospešné pre našich zákazníkov a komunitu. Aby sme si udržali pozíciu lídra na trhu v našom regióne, je našou povinnosťou držať krok s aktuálnymi trendmi nového vývoja. Našou víziou je zlepšovať kvalitu života nás všetkých prostredníctvom poskytovania komplexných služieb so zameraním na potreby zákazníka. Toto dosiahneme len pomocou neustáleho zlepšovania a zdokonaľovania hmotného kapitálu, kvalitného a profesionálneho prístupu našich zamestnancov a najmä samotnou ochranou životného prostredia a aktivitami, ktoré k nej prispievajú, a ktoré prispievajú k nášmu spoločnému cieľu, „Čistému životu“. 

Poslanie 

Našim poslaním je poskytovať trvalo udržateľné a inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré presahujú očakávania našich zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán. Pre naplnenie základného poslania spoločnosti sa pridŕžame kľúčových hodnôt: etika v podnikaní, environmentálne vedomie, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a budovanie dôvery u zákazníka, tímová práca, inovatívne riešenia a nepretržité zlepšovanie. 

Environmentálna zodpovednosť 

Uvedomujeme si svoj záväzok a zodpovednosť, ktorú ako poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva máme. Preto značnú časť našich prostriedkov vraciame do spoločnosti. Vyvíjame  rôzne aktivity na podporu spoločenského života v meste Považská Bystrica.
– Prednášky zamerané na zvýšenie  povedomia o separácii v materských a základných školách.
– Projekt Hravou formou k separácii pre 1. ročníky základných škôl.
– Aktívna účasť na akciách, v rámci ktorých môžeme šíriť osvetu.
– Podpora komunitných projektov a akcií.

Volajte nám na bezplatné číslo: 0800 153 000

Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

O NÁS

Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

KONTAKT

© 2020  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.   |  All Rights Reserved  |   Privacy Policy

X