Vozový park_2011_2
Firmy
Pre podnikateľské subjekty ako aj fyzické osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v meste Považská Bystrica zabezpečujeme služby súvisiace s nakladaním s odpadmi, prenájom kontajnerov, zimnou a letnou údržbou komunikácii. V prípade, že máte záujem o niektorú so služieb, neváhajte nás kontaktovať. (dať tam tlačidlo „Kontaktujte nás“).

Otváracie hodiny

Harmonogram

Zvoz komunálneho a triedeného odpadu prebieha na základe vopred stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu.

Bezplatné tel. číslo

0800 153 000

Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

Každému podnikateľovi zo zákona vyplývajú určité povinnosti.V oblasti odpadového hospodárstva to nie je inak. Pri podnikateľskej činnosti vznikajú dva druhy triedeného odpadu: 

 • vytriedený komunálny odpad
 • triedený výrobný odpad 

Ako s týmto odpadom nakladať? V zmysle zákona o odpadoch § 80 obec, resp. mesto spolu s OZV je zodpovedná len za vytriedené komunálne odpady, ktoré nevznikajú pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania. V prípade odpadov, ktoré vznikajú z predmetu činnosti tvoriacich predmet podnikania, vzniká pôvodcovi odpadov povinnosť ich odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s príslušným druhom odpadu a to na základe zmluvného dojednania a na vlastné náklady.

Z uvedeného vyplýva, že napr. kancelársky papier, kartóny prípadne iné tovary, ktoré potrebuje podnikateľ pre bežný výkon činnosti je odpad z predmetu  činnosti a ten musíte likvidovať v zmysle zákona na základe vlastného zmluvného dojednania, na vlastné náklady. Obec, resp. mesto je zodpovedné za vytriedený komunálny odpad tz. len za to, čo si zamestnanec prinesie do práce, čiže prinesie si jogurt – prázdny kelímok, svoje noviny, alebo napr. desiatu v igelitovom vrecku. Takýto druh odpadu možno považovať za odpad, ktorý nevznikol z predmetu výkonu podnikateľskej činnosti. Pre odpad takéhoto druhu máte k dispozícii bežne rozmiestnené nádoby na území mesta, ktoré sú určené pre daný druh vytriedeného odpadu. . Mesto Považská Bystrica umožňuje bezplatné odovzdanie vytriedených odpadov takéhoto charakteru na zbernom dvore Zámostie. Toto platí však len pre vytriedené odpady, ktoré nevznikajú z predmetu výkonu podnikateľskej činnosti.

V prípade, že máte záujem o triedenie odpadu ako podnikateľ, neváhajte nás prosím kontaktovať emailom na megawaste@megawaste.sk, alebo volajte na bezplatnú infolinku 0800 153 000. S naším obchodným oddelením si môžete dohodnúť podmienky spolupráce.

V prípade, že ste zaznamenali, že Vaša nádoba je poškodená je potrebné osloviť našu spoločnosť. Volať môžete na bezplatnú infolinku 0800 153 000. Na Váš podnet urobíme obhliadku nádoby a v prípade, že je nádoba poškodená, dáme Vám tlačivo „Oznámenie o poškodení nádoby“, ktoré slúži ako ako žiadosť o výmenu smetnej nádoby. Tlačivo vypíšete a donesiete na podateľňu mestského úradu v Považskej Bystrici. Zamestnanci mesta žiadosť spracujú a následne Vám bude nádoba vymenená. 

Samozrejme, táto možnosť tu je. V prípade, že máte záujem o danú službu, neváhajte nás kontaktovať emailom na megawaste@megawaste.sk, alebo na bezplatnej infolinke 0800 153 000. 

Nie, nemôžete. Zberný dvor je sprístupnený len občanom mesta Považská Bystrica (len fyzickým osobám). Podmienkou je preukázanie sa občianskym preukazom. 

Samozrejme, v našom portfóliu služieb máme zimnú, ako aj letnú údržbu komunikácii. V prípade, že máte záujem o túto službu, kontaktujte nás emailom na megawaste@megawaste.sk, alebo na bezplatnú infolinku 0800 153 000.

Pre nakladanie s odpadmi pre podnikateľské subjekty platí Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky, ktoré si môžete nájsť na stránke MŽP SR: www.minzp.sk .

Služby v oblasti konzultácií a poradenstva poskytujeme našim existujúcim zákazníkom v rámci spolupráce. V prípade, že nie ste náš zákazník, ale mali by ste záujem o takúto konzultáciu, kontaktujte nás prostredníctvom emailu na megawaste@megawaste.sk, alebo na bezplatnú infolinku 0800 153 000.

Napíšte nám e-mail:
  Odpovieme Vám do jedného pracovného dňa

  Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vyriešenia požiadavky.

  Volajte nám na bezplatné číslo: 0800 153 000

  Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

  O NÁS

  Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

  KONTAKT

  © 2022  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.   |  All Rights Reserved  |   Privacy Policy

  X