Mesto pripravuje zber kuchynských odpadov z domácností

Prvé informácie budú zverejnené v Považsko-bystrických novinkách, na fb, na web stránke mesta. Mesto Považská Bystrica začiatkom roka 2021 osloví domové spoločenstvá a domových dôverníkov s prosbou o pomoc pri spolupráci s distribúciou vrecúšok na kuchynský bioodpad spolu s informačným letákom. Domácnosti v bytových domoch dostanú bezplatne rolku s 25 kusmi vreciek z kompostovateľného materiálu. Na čo najefektívnejšie...

X