Vozový park_2011_2
Firmy
Pre podnikateľské subjekty ako aj fyzické osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v meste Považská Bystrica zabezpečujeme služby súvisiace s nakladaním s odpadmi, prenájom kontajnerov, zimnou a letnou údržbou komunikácii. V prípade, že máte záujem o niektorú so služieb, neváhajte nás kontaktovať. (dať tam tlačidlo „Kontaktujte nás“).

Otváracie hodiny

Harmonogram

Zvoz komunálneho a triedeného odpadu prebieha na základe vopred stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu.

Bezplatné tel. číslo

0800 153 000

Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ 

Pod zimnou údržbou môžeme rozumieť činnosti, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť komunikácií v zimnom období. Zimná údržba pozostáva z posypu ciest a chodníkov, ich odhŕňania a dočisťovania či už za pomoci strojového alebo ľudského elementu.

Pod letnou údržbou sa rozumie súbor činností ako zametanie, umývanie, odstraňovanie blata, odpadkov a iných nečistôt z komunikácií a chodníkov, ktoré zhoršujú stav týchto plôch z hľadiska bezpečnosti premávky a hygieny.

V prípade, že máte záujem o niektorú z týchto činností, neváhajte nás kontaktovať na megawaste@megawaste.sk

Napíšte nám e-mail:

  Odpovieme Vám do jedného pracovného dňa

  Volajte nám na bezplatné číslo: 0800 153 000

  Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

  O NÁS

  Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

  KONTAKT

  © 2022  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.   |  All Rights Reserved  |   Privacy Policy

  X