????????????????????????????????????
Občania mesta Považská Bystrica
Pre občanov mesta Považská Bystrica naša spoločnosť zabezpečuje služby vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s mestom Považská Bystrica. Jednotlivé služby sú občanom poskytované za zvýhodnených podmienok. Občanom iných miest a obcí sú služby poskytované za podmienok ako to je v prípade podnikateľských súbjektov.

Otváracie hodiny

Harmonogram

Zvoz komunálneho a triedeného odpadu prebieha na základe vopred stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu.

Bezplatné tel. číslo

0800 153 000

Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

ZBER A ODVOZ TRIEDENÉHO ODPADU 

Zber a odvoz triedeného odpadu

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z. z). V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom. Mesto Považská Bystrica sa v roku 2016 zapojilo do projektu „Intenzifikácie separovaného zberu“, v rámci ktorého boli po meste a prímestských častiach vybudované stojiská na triedenie odpadu. Triedený odpad môžete hádzať do na to vyčlenených 1100 l farebných nádob. Pri triedení odpadu je dôležité všímať si označenie na nádobách.

Systém triedenia odpadu v meste Považská Bystrica

ÁNO – PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov), plastové tašky a vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (šampóny, aviváže).

NIE – znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, molitan, polystyrén

ÁNO – biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (nevratné obaly z nápojov, poháre a pod.), črepy, úlomky tabuľového skla

NIE – znečistené sklo, sklo s prímesami, zrkadlá, bezpečnostné sklo, technické sklo, sklenené fľaše od chemikálií, keramika, porcelán, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo), žiarovky, plexisklo, TV obrazovky

ÁNO – nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložených z vrstiev, tzv. viacvrstvové kombinované materiály – VKM), nápojové plechovky (konzervy od kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov), hliníkové kozmetické výrobky (tuby), hliníkové fólie (viečka z jogurtov, smotany), hliníkové obaly od čajových sviečok

NIE – znečistené nápojové kartóny, kovový šrot znečistený chemikáliami (napr. kovové obaly od farieb, benzínu, lepidiek a pod.) veľké a ostré kovové predmety, znečistené obaly (napr. plechovky so zvyškami potravín)

ÁNO – noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

NIE – knihy, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska, kovové alebo plastové časti papierových výrobkov

Cesta triedeného odpadu?

Prečo je vlastne dôležité triediť odpad?

Harmonogram

Harmonogram zvozu odpadu v meste Považská Bystrica a v prímestských častiach

Podrobnosti

Napíšte nám e-mail:
  Odpovieme Vám do jedného pracovného dňa

  Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vyriešenia požiadavky.

  Volajte nám na bezplatné číslo: 0800 153 000

  Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

  O NÁS

  Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

  © 2023  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.   |  All Rights Reserved  |   Privacy Policy

  X