????????????????????????????????????
Občania mesta Považská Bystrica
Pre občanov mesta Považská Bystrica naša spoločnosť zabezpečuje služby vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s mestom Považská Bystrica. Jednotlivé služby sú občanom poskytované za zvýhodnených podmienok. Občanom iných miest a obcí sú služby poskytované za podmienok ako to je v prípade podnikateľských súbjektov.

Otváracie hodiny

Harmonogram

Zvoz komunálneho a triedeného odpadu prebieha na základe vopred stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu.

Bezplatné tel. číslo

0800 153 000

Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

ZBER A ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU 

Zber a odvoz komunálneho odpadu

Na začiatok je dobré vysvetliť si, čo to ten zmesový komunálny odpad vlastne je. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny  odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, tetrapaky a kovy, sklo, BIO). Tento odpad hádžeme do čiernych nádob, ktoré sú umiestnené na jednotlivých stojiskách v meste a v prímestských častiach. Zvoz odpadu z čiernych nádob, ktoré sú rozmiestnené po meste zabezpečujeme na základe schváleného harmonogramu. Odpad z čiernych nádob končí na skládke odpadu „Podstránie – Lednické Rovne“. Viac ako 60% tohto odpadu by sa však dalo vytriediť a zhodnotiť.

Mnohí z Vás si myslia, že cesta odpadu sa končí po jeho vyhodení do nádoby. Takto to v praxi nefunguje, a preto sme sa rozhodli pripraviť pre Vás video, ktoré Vám priblíži cestu komunálneho odpadu.

Zloženie zmesového komunálneho odpadu

Harmonogram

Harmonogram zvozu odpadu v meste Považská Bystrica a v prímestských častiach

Podrobnosti

Produkcia odpadu na obyvateľa Množstvo odpadu rastie spolu so životnou úrovňou

Napíšte nám e-mail:
  Odpovieme Vám do jedného pracovného dňa

  Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vyriešenia požiadavky.

  Volajte nám na bezplatné číslo: 0800 153 000

  Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

  O NÁS

  Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

  © 2023  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.   |  All Rights Reserved  |   Privacy Policy

  X