????????????????????????????????????
Občania mesta Považská Bystrica
Pre občanov mesta Považská Bystrica naša spoločnosť zabezpečuje služby vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s mestom Považská Bystrica. Jednotlivé služby sú občanom poskytované za zvýhodnených podmienok. Občanom iných miest a obcí sú služby poskytované za podmienok ako to je v prípade podnikateľských súbjektov.

Otváracie hodiny

Harmonogram

Zvoz komunálneho a triedeného odpadu prebieha na základe vopred stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu.

Bezplatné tel. číslo

0800 153 000

Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

LETNÁ A ZIMNÁ ÚDRŽBA 

Pod zimnou údržbou môžeme rozumieť činnosti, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť komunikácií v zimnom období. Zimná údržba pozostáva z posypu ciest a chodníkov, ich odhŕňania a dočisťovania či už za pomoci strojového alebo ľudského elementu.

Od roku 2019 je pre občanov mesta zriadená špeciálna linka, na ktorej nás môžu v prípade dotazov ohľadom zimnej údržby kontaktovať.

042/285 80 28

Pre výkon zimnej údržby bolo stanovené poradie dôležitosti. Pre jeho stanovenie boli uvažované nasledovné základné kritériá:

-dopravný význam komunikácie

-intenzita dopravy

-stavebný a technický stav komunikácie

-Územné a poveternostné podmienky, pričom sa prihliada na potreby zásobovania obyvateľstva, zabezpečenie zdravotnej, požiarnej služby a pod.

Na základe takto stanovených kritérií bolo územie mesta Považská Bystrica a jeho integrované časti rozdelené do I. – III. poradia dôležitosti a boli stanovené časové limity na zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov.

Pod letnou údržbou sa rozumie súbor činností ako zametanie, umývanie, odstraňovanie blata, odpadkov a iných nečistôt z komunikácií a chodníkov, ktoré zhoršujú stav týchto plôch z hľadiska bezpečnosti premávky a hygieny.

Napíšte nám e-mail:
  Odpovieme Vám do jedného pracovného dňa

  Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vyriešenia požiadavky.

  Volajte nám na bezplatné číslo: 0800 153 000

  Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

  O NÁS

  Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

  © 2023  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.   |  All Rights Reserved  |   Privacy Policy

  X