apríl, 2020

Toto je opakujúci sa event

2020str01apr00:00Zber komunálneho odpadu00:00 Jelšové, Považská Bystrica, Eleny Maróthy-Šoltésovej, Považská Bystricaslužba:Komunálny odpadMesto PB:Jelšové Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

Detaily akcie

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny  odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, tetrapaky a kovy, sklo, BIO). Tento odpad hádžeme do čiernych nádob, ktoré sú umiestnené na jednotlivých stojiskách v meste a v prímestských častiach. Zvoz odpadu z čiernych nádob, ktoré sú rozmiestnené po meste a obciach zabezpečujeme na základe schváleného harmonogramu. Odpad z čiernych nádob končí na skládke odpadu „Podstránie – Lednické Rovne“. Viac ako 60% tohto odpadu by sa však dalo vytriediť a zhodnotiť.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

X