služba Separovaný odpad

november

2020pon02novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Sádočné, Sádočnéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Sádočné Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon02novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Bodiná, Bodináslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Bodiná Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon02novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Malé Lednice, Malé Ledniceslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Malé Lednice Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon02novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Čelkova Lehota, Čelkova Lehotaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Čelkova Lehota Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon02novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Lednické Rovne, Lednické Rovneslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lednické Rovne Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon02novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Počarová, Počarováslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Počarová Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto03novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: utorok) Dolná Mariková, Dolná Marikováslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Dolná Mariková

2020str04novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: streda) Udiča, Udiča služba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Udiča Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str04novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: streda) Jasenica, Jasenicaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Jasenica Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str04novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: streda) Lednické Rovne, Lednické Rovneslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lednické Rovne Štítky akciíOkres - Púchov

2020str04novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Prečín, Prečínslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Prečín Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str04novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Jasenica, Jasenicaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Jasenica Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str04novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: streda) Bodiná, Bodináslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Bodiná Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv05novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: štvrtok) Udiča, Udiča služba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Udiča Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia06novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: piatok) Slopná, Slopnáslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Slopná Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia06novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: piatok) Streženice, Streženiceslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Streženice Štítky akciíOkres - Púchov

2020pia06novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: piatok) Sverepec, Sverepecslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Sverepec Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia06novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: piatok) Visolaje, Visolajeslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Visolaje Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon09novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Lysá pod Makytou, Lysá pod Makytouslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lysá pod Makytou Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon09novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: pondelok) Košecké Podhradie, Košecké Podhradieslužba:Separovaný odpadAkcia:Košecké Podhradie Štítky akciíOkres - Ilava

2020pon09novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Záriečie, Záriečieslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Záriečie Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon09novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Mestečko, Mestečkoslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Mestečko Štítky akciíOkres - Púchov

2020uto10novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: utorok) Domaniža, Domanižaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Domaniža Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto10novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: utorok) Udiča, Udiča služba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Udiča Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto10novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: utorok) Prečín, Prečínslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Prečín Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto10novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: utorok) Pružina, Pružinaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Pružina Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str11novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Nimnica, Nimnicaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Nimnica Štítky akciíOkres - Púchov

2020str11novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Slopná, Slopnáslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Slopná Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str11novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Sverepec, Sverepecslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Sverepec Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str11novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Pružina, Pružinaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Pružina Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv12novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: štvrtok) Domaniža, Domanižaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Domaniža Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv12novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: štvrtok) Streženice, Streženiceslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Streženice Štítky akciíOkres - Púchov

2020štv12novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: štvrtok) Visolaje, Visolajeslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Visolaje Štítky akciíOkres - Púchov

2020pia13novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Stupné,, Stupnéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Stupné Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia13novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Brvnište, Brvništeslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Brvnište Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia13novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Plevník-Drienové, Plevník-Drienovéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Plevník-Drienové Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str18novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Počarová, Počarováslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Počarová Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str18novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Bodiná, Bodináslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Bodiná Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str18novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Sádočné, Sádočnéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Sádočné Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str18novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Malé Lednice, Malé Ledniceslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Malé Lednice Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str18novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Lednické Rovne, Lednické Rovneslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lednické Rovne Štítky akciíOkres - Púchov

2020str18novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Čelkova Lehota, Čelkova Lehotaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Čelkova Lehota Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv19novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: štvrtok) Klieština, Klieštinaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Klieština Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv19novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: štvrtok) Dolná Mariková, Dolná Marikováslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Dolná Mariková

2020štv19novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: štvrtok) Horná Mariková, Horná Marikováslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Horná Mariková Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv19novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: štvrtok) Stupné,, Stupnéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Stupné Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv19novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: štvrtok) Brvnište, Brvništeslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Brvnište Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia20novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Klieština, Klieštinaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Klieština Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia20novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Hatné, Hatnéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Hatné Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia20novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Horná Mariková, Horná Marikováslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Horná Mariková Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon23novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Dohňany, Dohňanyslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Dohňany Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon23novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytouslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lazy pod Makytou Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon23novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Jasenica, Jasenicaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Jasenica Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto24novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: utorok) Dohňany, Dohňanyslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Dohňany Štítky akciíOkres - Púchov

2020uto24novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: utorok) Vydrná, Vydrnáslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Vydrná Štítky akciíOkres - Púchov

2020uto24novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: utorok) Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytouslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lazy pod Makytou Štítky akciíOkres - Púchov

2020str25novCelý deňZvoz separovaného odpadu - vrecia (plast, sklo, papier)(Celý deň: streda) Jelšové, Jelšovéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:JelšovéMesto PB:Jelšové Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv26novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: štvrtok) Kostolec, Kostolecslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Kostolec Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv26novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: štvrtok) Vrchteplá, Vrchtepláslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Vrchteplá Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv26novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: štvrtok) Záskalie, Záskalieslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Záskalie Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv26novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: štvrtok) Horný Lieskov, Horný Lieskovslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Horný Lieskov Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv26novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: štvrtok) Plevník-Drienové, Plevník-Drienovéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Plevník-Drienové Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia27novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Lysá pod Makytou, Lysá pod Makytouslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lysá pod Makytou Štítky akciíOkres - Púchov

2020pia27novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Záriečie, Záriečieslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Záriečie Štítky akciíOkres - Púchov

2020pia27novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Lúky, Lúkyslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lúky Štítky akciíOkres - Púchov

2020pia27novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Mestečko, Mestečkoslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Mestečko Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon30novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: pondelok) Podskalie, Podskalieslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Podskalie Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon30novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: pondelok) Dolný Lieskov, Dolný Lieskovslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Dolný Lieskov Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon30novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: pondelok) Záskalie, Záskalieslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Záskalie Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon30novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: pondelok) Horný Lieskov, Horný Lieskovslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Horný Lieskov Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon30novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: pondelok) Kostolec, Kostolecslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Kostolec Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon30novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: pondelok) Vrchteplá, Vrchtepláslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Vrchteplá Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon30novCelý deňZvoz separovaného odpadu - vrecia (plast, sklo, papier)(Celý deň: pondelok) Dedovec, Považská Bystrica, Dedovecslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:DedovecMesto PB:Dedovec Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon30novCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: pondelok) Ďurďové, Ďurďovéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Ďurďové Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

december

2020uto01decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: utorok) Čelkova Lehota, Čelkova Lehotaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Čelkova Lehota Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto01decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: utorok) Jasenica, Jasenicaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Jasenica Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto01decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: utorok) Počarová, Počarováslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Počarová Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto01decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: utorok) Sádočné, Sádočnéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Sádočné Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto01decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: utorok) Malé Lednice, Malé Ledniceslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Malé Lednice Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto01decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: utorok) Bodiná, Bodináslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Bodiná Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto01decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: utorok) Plevník-Drienové, Plevník-Drienovéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Plevník-Drienové Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto01decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Papier(Celý deň: utorok) Lednické Rovne, Lednické Rovneslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lednické Rovne Štítky akciíOkres - Púchov

2020str02decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Prečín, Prečínslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Prečín Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str02decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Jasenica, Jasenicaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Jasenica Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020štv03decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: štvrtok) Udiča, Udiča služba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Udiča Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia04decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Plevník-Drienové, Plevník-Drienovéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Plevník-Drienové Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia04decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Brvnište, Brvništeslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Brvnište Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pia04decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: piatok) Stupné,, Stupnéslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Stupné Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020pon07decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: pondelok) Mojtín, Mojtínslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Mojtín Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon07decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Lysá pod Makytou, Lysá pod Makytouslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lysá pod Makytou Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon07decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Lúky, Lúkyslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lúky Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon07decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Záriečie, Záriečieslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Záriečie Štítky akciíOkres - Púchov

2020pon07decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: pondelok) Mestečko, Mestečkoslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Mestečko Štítky akciíOkres - Púchov

2020uto08decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: utorok) Visolaje, Visolajeslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Visolaje Štítky akciíOkres - Púchov

2020uto08decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: utorok) Nimnica, Nimnicaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Nimnica Štítky akciíOkres - Púchov

2020uto08decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: utorok) Sverepec, Sverepecslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Sverepec Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020uto08decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Sklo(Celý deň: utorok) Lednické Rovne, Lednické Rovneslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Lednické Rovne Štítky akciíOkres - Púchov

2020str09decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Pružina, Pružinaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Pružina Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str09decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Sverepec, Sverepecslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Sverepec Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str09decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Slopná, Slopnáslužba:Separovaný odpadObce - Okres PB:Slopná Štítky akciíOkres - Považská Bystrica

2020str09decCelý deňZvoz separovaného odpadu - Plasty(Celý deň: streda) Nimnica, Nimnicaslužba:Separovaný odpadObce - Okres PU:Nimnica Štítky akciíOkres - Púchov